THÉP MẠ NHÔM KẼM THI CÔNG MÁI NGÓIGIÁ KHUNG THÉP LỢP NGÓI

SÀN BÊ TÔNG NHẸ

SÀN BÊ TÔNG NHẸ

SÀN BÊ TÔNG NHẸ

Khung thép: Thép hình, thép hộp, thép C...

Tấm Sàn: Tấm Cemboard, Tấm Bê tông nhẹ lõi thép...

Liên kết: Hàn và bắn vít

0918 121 635

Zalo
Hotline
THÉP MẠ NHÔM KẼM